Engangsmaske godkjent etter EN 14683 :2019 (Type II)