Category: FAQ

  For å kunne reklamere på en utført jobb skal det vi tidligere har trykket leveres tilbake til oss i sin helhet slik at vi blir gitt anledning til å reparere. Hvis det viser seg at vi kan reparere det som har blitt feil gjøres dette selvfølgelig uten kostnad. Hvis det viser seg at varer ikke lar seg reparere, erstatter vi varer og vi trykker nytt uten kostnad. Reklamasjon må meldes skriftlig innen 14 dager etter mottatt gods.

  Category: FAQ

  Vi har felles frakt av varer fra Nordisk Handelshus, Handelskompaniet YOUog New Wave til oss på tirsdager. Denne frakten er kostnadsfri for våre kunder. Ta kontakt med aktuell leverandør for bestillings frist, hvis varer skal sendes med fellesfrakten. Husk at alle varer må merkes godt med ordrereferanse. Hvis varer skal sendes tidligere enn med fellesfrakten, må dette oppgis til aktuell leverandør, da de ellers går ut fra at det skal sendes samlet. Her er det viktig å se på når en jobb skal trykkes, slik at vi har varene i god tid før levering fra oss. Leveringsdato fra oss står alltid i ordrebekreftelsen.

  Category: FAQ

  Dersom vi på grunn av forhold utenfor vår kontroll, ikke er i stand til å gjennomføre leveringer i henhold til ordres, er vi ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes kunde. Prosess Branding AS, skal umiddelbart underrette Kunden dersom slike forhold skulle inntreffe.

  Category: FAQ

  Der annet ikke er angitt gjelder leveransevilkårene EXW (Incoterms 2010). Prosess Branding AS har ansvaret for varen og bærer risikoen frem til leveransen. Ansvaret for leveransen går over til kjøperen når varen overlates til transportøren. Hvis ikke annet oppgitt vil vi bruke DB Schenker AS, som vår transportør innenlands.

  Category: FAQ

  Varer kommer oftere og oftere i flere omganger fordi leverandører er utsolgt eller fordi varer kommer fra ulike steder. Hvis kunden ønsker å få trykket en jobb før alle varene er på plass hos oss, vil vi komme til å fakturere hver omgang som en separat jobb. Det vil si, at vi fakturerer det antall som til enhver tid trykkes, samt fulle startkostnader. (Selv om det totale antall enheter i ordren er 100, men vi må trykke først 30 stk. og senere trykke 70 stk. er det disse antallene som vil bli fakturert). Tekstiler som kommer pakket enkeltvis i plast, faktureres for ut- og eventuelt innpakking.

  Category: FAQ

  Når tekstiler kommer pakket i bulk, 5 og 5 eller 10 og 10, ser vi kun på størrelsen på det øverste plagget i bunken. Vi teller også disse plaggene bunkevis. Hvis varene da har blitt pakket feil fra leverandør, har vi ikke mulighet til å oppdage det. Hvis produktantallet ikke står oppført i ordren vil antallet telles utifra pakkseddel fra leverandør.

  Category: FAQ

  Vi sender alltid korrektur, men hastejobber hvor kunden ikke har tid til å se korrektur eller prøver, gis ingen garanti. Alle endringer på korrekturer må skje skriftlig. På grunn av tidspress, og fordi varer ofte kommer sent til oss, må vi som regel sende korrekturer før vi har sett varene. Da er det viktig at dere kjenner begrensninger med sømmer, lommer, hvor stor plass det er til logo etc. slik at vi kan stole på at en godkjent korrektur, faktisk lar seg trykke slik det er satt opp. Hvis det blir vesentlige endringer etter første korrektur vil et endrings gebyr tilkomme for hver ny korrektur vi må sende (gjelder ikke hvis det er vi som har oversett eller misforstått informasjon i bestillingene). En jobb som er trykket i henhold til godkjent korrektur, og som allikevel viser seg å være feil, tar vi ikke ansvar for. Det vil si, at vi ikke kan godta slike reklamasjoner (se reklamasjoner).

  Category: FAQ

  Vi vil aller helst ha originaler levert som såkalt vektorfiler. Filer som .eps og .ai er som regel vektorfiler. Word-dokumenter og PowerPoint-filer er som regel ikke brukbare til noe annet enn å vise hva jobben dreier seg om. Om det ikke finnes bra nok filer/underlag, er vi behjelpelig med å få et brukbart resultat ut fra tilgjengelig materiell. Det kan ofte medføre at filene må bearbeides en del, eller tegnes opp fra bunnen igjen. Dette vil faktureres som en tilleggstjeneste, avhengig av hvor brukbar fila er (se repro/tegnearbeid). Skrifttyper/fonter Fonter Husk på at skrifttyper finnes i et enormt utvalg, og ved forsendelse av originaler blir ofte problemet at vi ikke har de samme skrifttypene (fonter) i våre programmer. Det vil da kunne medføre store avvik i utseende i forhold originalen kunden sender fra seg. De fleste program kan gjøre om fontene til objekter, eller kurver, så det blir «tegninger», og ikke editerbar tekst. For de som ikke vet hvordan: CorelDraw Gjør teksten aktiv (merk den) og trykk Ctrl Q. Eller via menyen: Arrange> Convert to Curves. Adobe Illustrator Gjør teksten aktiv (merk den) og trykk Shift Ctrl O. Eller via menyen: Type> Create Outlines.

  Category: FAQ

  Når det sendes bildefiler (f.eks. .jpg eller .tiff) burde disse ha en oppløsning på rundt 150-300 dpi for å kunne brukes til noe annet enn visuell fremvisning. Filer til digitaltrykk kan være .jpg, .tif, .png osv. Betingelsen da er at fila er i en så god oppløsning at trykket ser pent ut. Obs! Bilder som lastes ned fra Internett har nesten uten unntak for dårlig oppløsning til å brukes.

  Category: FAQ

  Før vi kan starte produksjon er det viktig med gode originaler. Det kan spares mange e-poster og kommunikasjon ved å levere gode originaler til jobben.