Category: FAQ

Dersom vi på grunn av forhold utenfor vår kontroll, ikke er i stand til å gjennomføre leveringer i henhold til ordres, er vi ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes kunde. Prosess Branding AS, skal umiddelbart underrette Kunden dersom slike forhold skulle inntreffe.