Category: FAQ

Vi sender alltid korrektur, men hastejobber hvor kunden ikke har tid til å se korrektur eller prøver, gis ingen garanti. Alle endringer på korrekturer må skje skriftlig. På grunn av tidspress, og fordi varer ofte kommer sent til oss, må vi som regel sende korrekturer før vi har sett varene. Da er det viktig at dere kjenner begrensninger med sømmer, lommer, hvor stor plass det er til logo etc. slik at vi kan stole på at en godkjent korrektur, faktisk lar seg trykke slik det er satt opp. Hvis det blir vesentlige endringer etter første korrektur vil et endrings gebyr tilkomme for hver ny korrektur vi må sende (gjelder ikke hvis det er vi som har oversett eller misforstått informasjon i bestillingene). En jobb som er trykket i henhold til godkjent korrektur, og som allikevel viser seg å være feil, tar vi ikke ansvar for. Det vil si, at vi ikke kan godta slike reklamasjoner (se reklamasjoner).