Category: FAQ

For å kunne reklamere på en utført jobb skal det vi tidligere har trykket leveres tilbake til oss i sin helhet slik at vi blir gitt anledning til å reparere. Hvis det viser seg at vi kan reparere det som har blitt feil gjøres dette selvfølgelig uten kostnad. Hvis det viser seg at varer ikke lar seg reparere, erstatter vi varer og vi trykker nytt uten kostnad. Reklamasjon må meldes skriftlig innen 14 dager etter mottatt gods.