Tampotrykk

Tampotrykk brukes til harde produkter i ulike materialer som stål, plast eller glass. Eksempler på disse er penner, flasker, kopper, golfballer o.l.
Trykkstørrelsen på motivet vil avhenge av formen til produktet.

Vi har kapasitet til å trykke opp til 4 farger. Hvis motivet har mer enn 4 farger, kan vi bruke alternative løsninger og kombinere trykkmetoder.

Egner seg til
Harde produkter som ikke er plane. Eksempelvis baller, penner, glass og kopper.